Суспільний розвиток

СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК – поступальні, спрямовані, закономірні або організовані зміни в суспільстві, які зумовлюють трансформацію та ускладнення суспільних відносин, соціальної структури суспільства, появу нових потреб, інтересів, норм, цінностей та форм суспільної діяльності. С.р. зумовлюється взаємодією людей, громад та суспільних інституцій під впливом певних об’єктивно сформованих умов. С.р. є прогресивним, якщо він пов’язаний з переходом суспільства та його інститутів до більш досконалих форм життєдіяльності, що, зрештою, про-являється у сталому підвищенні рівня та якості життя, демографічному зростанні. Регресивний С.р. спостерігається при переході суспільства від існуючих до нижчих форм життєдіяльності і, відповідно, проявляється в зниженні рівня та якості життя, погіршанні відносин у суспільстві та зменшенні чисельності населення.

© Дегтярьова І.О.

Site Footer