Суспільна самодіяльність у публічному управлінні на місцевому рівні

СУСПІЛЬНА САМОДІЯЛЬНІСТЬ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ – вираження суспільної волі об’єктів публічного управління на дії суб’єктів управління місцевого рівня. Дотримання у здійсненні суспільної самодіяльності демократичних цінностей та принципів, творчої енергії та відповідальності населення за організацію життєдіяльності на місцевому рівні надає публічному управлінню ознак форми реалізації прав і свобод людини та громадянина в питаннях формування стримувань і противаг для держав-ного управління. Реалізація суспільної самодіяльності населення у публічному управлінні здійснюється через процеси формування конкурентного середовища (приватизація послуг) у сфері адміністративних послуг, що сприяє децентралізації державного управління і деконцентрації виконавчої влади на місцевому рівні.

© Дробот І.О.

Site Footer