Суспільна пам’ять у публічному управлінні

СУСПІЛЬНА ПАМ’ЯТЬ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – феномен, що розглядається як діяльність і як процес зі збереження, втрати, відтворення, відновлення образів минулого, значущих для подальшого соціально-політичного розвитку суспільства. Суспільна пам’ять є сховищем політичного й адміністративного досвіду суспільства та виявляється у: свідомості суспільства, груп та індивідуальних ідентичностях; соціально-політичній поведінці громадян; діяльності політико-владних інститутів. Суспільна пам’ять є елементом зв’язку соціально-політичних інститутів та процесів минулого, сьогодення і майбутнього. Особливої значущості в публічному управлінні набуває використання фактологічної, контекстної, ідеологічної, афективної та оціночної функцій суспільної пам’яті. Суспільна пам’ять розкриває потенціал суспільства в осмисленні минулого і визначенні шляхів розвитку, а також забезпечує спільність процесів соціального співжиття гетерогенного суспільства. Звернення до суспільної пам’яті запобігає монополії на тлумачення минулого, але й містить загрози спекуляцій на історичному ґрунті.

© Голубчик Г.Д.

Site Footer