Суперфіцій

СУПЕРФІЦІЙ – довгострокове, відчужуване та успадковуване право користування чужою земельною ділянкою, переданою відплатно чи безоплатно для будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших споруд і будівель. Таке право ви-никає на підставі договору або заповіту. Існуючий С., у свою чергу, може бути переданий суперфіціарієм іншій особі за будь-яким цивільно-правовим договором, що відповідатиме природі цих відносин, або може також переходити у спадщину як на підставі заповіту, так і шляхом успадкування за законом.

© Дехтяренко Ю.Ф.

Site Footer