Суб’єкти публічної політики

СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ – інституційно організовані та індивідуальні учасники суспільно-політичних процесів, що артикулюють та агрегують суспільно значущі інтереси та спроможні запропонувати розв’язання суспільно значимих проблем.

© Солових В.П.

Site Footer