Суб’єкти стратегічних комунікацій

СУБ’ЄКТИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ – носії функціональних прав та обов’язків, що реалізують певне коло завдань із реалізації державної політики, місії, стратегії чи програми, наділені правами, обов’язками і компетенцією для участі у такій діяльності: органи публічної влади, громадські організації, бізнес-корпорації, громадяни, які мають діяти узгоджено, скоординовано та системно в інформаційно-комунікаційному просторі для досягнення стратегічної мети.

© Савков А.П.

Site Footer