Суб’єкти забезпечення економічної безпеки

СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ – учасники певних публічних відносин, які мають права та виконують юридичні обов’язки щодо забезпечення економічної безпеки: органи публічного управління (Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, міністерства, зокрема Міністерство економічного роз-витку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Міністерство промислової політики України, Національний банк України, державні комітети, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування); посадові особи; службовці, які наділені державно-владними повноваженнями, та ін.

© Чернятевич Я.В.

Site Footer