Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення

СУБ’ЄКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ – особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; прирівняні до них особи; особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми; кандидати у народні депутати України, кандидати на пост Президента України, кандидати в депутати місцевих рад та інші визначені законом фізичні та юридичні особи, які використовують свій статус для одержання неправомірної вигоди, а також особи, які надають таку вигоду.

© Снісаренко Л.Ю.

Site Footer