Соціальна система

СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА – сукупність явищ і процесів, яка виникає і функціонує на основі певної єдності умов життєдіяльності людей, що перебувають у відносинах і зв’язках між собою і створюють деяку соціальну цілісність. С.с. утворюються процесами комунікації, спільної діяльності, взаємодії щонайменше двох індивідів тощо. Залежно від характеру системоутворювального чинника виділяють різні види С.с. За територіальною ознакою розглядають такі С.с., як: село, поселення, місто. За ознакою власності та соціального статусу виділяють такі С.с. (або класи), зокрема: буржуазія, дрібна буржуазія, робітники, селяни, управлінці (або менеджери), службовці, науковці, допоміжний персонал тощо. За функціональною ознакою можна виділити: соціально-політичні, соціально-економічні та соціально культурні соціальні системи.

© Пухкал О.Г.

Site Footer