Соціальне проектування

СОЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ – 1) теоретично – одна з концептуальних форм випереджального відображення соціальної дійсності, пов’язана з науково обґрунтованим визначенням альтернативних варіантів розвитку соціальних процесів і явищ; 2) практично – технологія управління, що може застосовуватися під час реалізації стратегії регіонального, соціально-економічного, соціально-гуманітарного розвитку для вирішення конкретних соціальних проблем у комплексі цілеспрямованої діяльності влади та громадянського суспільства.

© Клешня Г.М.

Site Footer