Соціальна відповідальність бізнесу

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ – добровільно взяті на себе бізнесом, такі що перевищують законодавчо встановлені норми, зобов’язання проводити політику, приймати рішення та розвивати напрями діяльності виходячи з пріоритетних цілей та цінностей суспільства. Стратегія розвитку, рішення та оперативна діяльність бізнес-структур повинні сприяти сталому розвитку суспільства; ураховувати очікування стейкхолдерів; відповідати діючому національному законодавству; узгоджуватися з міжнародними нормами поведінки; бути інтегрованими в діяльність всієї організації.

© Рейтерович І.В.

Site Footer