Смислова війна

СМИСЛОВА ВІЙНА – складова частина фізичної війни, що спрямована на зміну мислення та поведінки супротивника за допомогою нав’язування йому вигідних агресору значень, смислів, цінностей. С.в., на відміну від інформаційної, яка спотворює факти, змінює розуміння – переконання й самоідентифікацію особи. Об’єктом атаки цієї війни є глибинні структури мислення – матриці, патерни, фрейми (Дж.Ла- кофф), за допомогою яких визначається значення (смисли) повсякденних подій. Відповідно формуються симулякри – заміна реального його спотвореною віртуальною копією-фантомом, що тиражується й передує реальності як смислова канва її трактування. Типовими симулякрами сучасної С.в. РФ проти України є “русский мир”, “братні народи” тощо. Російська пропаганда спекулює також на притаманному значній частині українського народу архетипові “меншовартості” та відсутності усталених соціальних і особистісних цінностей. Успішне протистояння смисловій інтервенції з боку РФ полягає в проведенні послідовної політики утвердження української ідентичності – в назвах, контенті програм ЗМІ та змісті соціальних трансформацій.

© Петровський П.М.

Site Footer