Служба управління персоналом

СЛУЖБА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ – структурний підрозділ організації, який опікується питаннями управління персоналом (планування потреби у персоналі; забезпечення оптимального складу і структури персоналу організації через відбір, залучення, оцінку, розвиток і мотивацію персоналу; ведення кадрового діловодства). Важливою функцією служби управління персоналом стає створення умов для реалізації і розвитку особистого потенціалу на користь організації. У сучасному світі персонал розглядається як стратегічний ресурс, здатний забезпечити конкурентоспроможність компанії у довгостроковій перспективі. Відтак, акцент в управлінні персоналом зміщується в бік стратегічного планування, формування та розвитку організаційної культури, розвитку прихильності й лояльності своїх співробітників.

© СтатівкаН.В., Надточій А.О.

Site Footer