Служба в органах місцевого самоврядування

СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – вид публічної служби, виникнення якого пов’язане з конституційно-правовими умовами формування організаційної самостійності місцевого самоврядування як форми публічної влади. С.о.м.с. забезпечує управлінські потреби територіальних громад за допомогою заміщення громадянами посад в органах місцевого самоврядування та здійснення ними на професійній основі діяльності щодо вирішення питань місцевого значення в рамках компетенції відповідних органів. С.о.м.с. як складова частина системи місцевого самоврядування повинна забезпечувати максимальну наближеність її суб’єктів до народу (населення), їх підзвітність і підконтрольність територіальній громаді, можливості для громадян справляти дієвий вплив на кадровий склад і функціонування органів місцевого самоврядування.

© Газарян С.В.

Site Footer