Ситуаційний центр

СИТУАЦІЙНИЙ ЦЕНТР – 1) важливий інструмент стратегічного прогнозування та планування у сфері національної безпеки; 2) організаційно-технічна система, яка забезпечує збирання (добування), накопичення і обробку експертами та аналітиками інформаційних ресурсів із метою оперативної розробки та прийняття ключових державно-управлінських рішень у сфері національної безпеки і оборони.

© Устименко О.В.

Site Footer