Системоцентризм політичний

СИСТЕМОЦЕНТРИЗМ ПОЛІТИЧНИЙ – 1) світоглядний принцип тоталітаризму, який призводить до швидкого виснаження творчих сил держави, а також до втрати зв’язку з реальними суспільними потребами; 2) система цінностей, у якій людина взагалі не береться до уваги, або розглядається як допоміжний засіб чи фактор, здатний принести користь лише для досягнення надособистісних цілей.

© Пашко Л.А.

Site Footer