Система фінансового моніторингу

СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ – упорядкована множина заходів щодо здійснення постійного спостереження та фінансового контролю за діяльністю суб’єктів у сфері економіки та публічного управління, що передбачає використання прийомів і методів збирання, систематизації, обробки та аналізу інформації для забезпечення економічної безпеки держави, виявлення чинників правопорушень в економічній сфері, прогнозування економічних процесів, визначення стану економіки держави, системи публічного управління, регіону, підприємства, установи та ін.

© Сокіл В.В.

Site Footer