Система стратегічних комунікацій

СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ – 1) узгоджена за цілями та стратегічними пріоритетами діяльність державних і недержавних інституцій, здійснювана у зв’язку з реалізацією стратегічних комунікацій та спрямована на суспільні інформаційні відносини, зокрема на їх становлення та розвиток, регулювання і безпеку; 2) інформаційна та ціннісно-ідеологічна передумова формування як інформаційної, так і загальнонаціональної самоідентичності, збереження національної, культурної та інформаційної самобутності української автохтонності, політичної, безпекової та інформаційної нації, реалізація в практичній площині цілісного виміру інформаційної стратегії.

© Савков А.П.

Site Footer