Системний підхід у публічному управлінні

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – розглядає публічне управління як цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів та сукупність взаємодіючих об’єктів. У разі використання системного підходу рішення в публічному управлінні приймаються на основі аналізу всіх істотних зв’язків і процесів як усередині структури, так і із зовнішнім середовищем.

© Дуда А.В., Осьмак А.С.

Site Footer