Система публічного управління

СИСТЕМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ – 1) сукупність органів державного управління та місцевого самоврядування, що справляють організуючий вплив на суспільні відносини шляхом реалізації управлінських функцій у межах визначеної компетенції на підставі законодавства, а також взаємовідносин між цими органами; 2) сукупність суб’єктів та об’єктів публічного управління, а також взаємовідносин між ними.

© Яцук В.А.

Site Footer