Система місцевого самоврядування в Україні

СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ – сукупність визначених національним законодавством взаємопов’язаних елементів, які є суб’єктами здійснення місцевого самоврядування на різних рівнях управління відповідно до конституційного ладу та адміністративно-територіального устрою держави. Її основними складовими є територіальні громади, представницькі й виконавчі органи та посадові особи місцевого самоврядування. Кількість елементів системи може збільшуватися або зменшуватися. Окремі елементи мають необов’язковий (факультативний) характер, тобто не завжди запроваджуються в однакових умовах. С.м.с.У. відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування” включає обов’язкові елементи (територіальні громади; сільська, селищна, міська рада; сільський, селищний, міський голова; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; староста; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення) та факультативний (районна у місті рада).

© Бородін Є.І.

Site Footer