Система національної безпеки

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ – внутрішня будова національної безпеки, що відображає діалектику взаємодії потреб загальнонаціонального значення, національних цінностей, інтересів, пріоритетів, цілей і завдань та викликів й загроз людині, суспільству та державі, а також сукупність нормативно-правових актів та створених на їх основі інститутів безпеки з відповідними механізмами їх взаємодії. Система національної безпеки України є складовою європейської та глобальної (універсальної) системи безпеки.

© Абрамов В.І.

Site Footer