Система масового обслуговування

СИСТЕМА МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ – абстрактна модель призначена для дослідження якості роботи реальних об’єктів, які реалізують однорідні елементарні операції обслуговування вимог (надання послуг). Термін “масове” передбачає багаторазову повторюваність операцій і статистичну стійкість процесів у цілому. Складовими частинами СМО є прилади обслуговування і канали надходження вимог. Основними завданнями, що вирішуються за допомогою моделей СМО, є оптимізація кількості приладів обслуговування, процесів та дисципліни обслуговування, порядку формування черги.

© Шпига П.С.

Site Footer