Система збалансованих показників

СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ – модель оцінювання діяльності організацій в публічному управлінні. Базується на комплексному підході до оцінки матеріальних і нематеріальних активів (ураховує фінанси, маркетинг, внутрішні процеси, навчання, зростання). Придатна для викоgистання з метою забезпечення зв’язку між стратегічними цілями та операційною діяльністю.

© Москаленко С.О.

Site Footer