Система забезпечення економічної безпеки

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ – складова системи забезпечення національної безпеки, що є сукупністю взаємопов’язаних та взаємозумовлених механізмів та суб’єктів економічної діяльності, які на основі діючого законодавства здійснюють економічну політику з метою реалізації національних інтересів в економічній сфері.

© Чернятевич Я.В.

Site Footer