Система державного управління інформаційною безпекою

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ – сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних структурних компонентів, що органічно поєднує у своїй структурі компоненти: об’єкти інформаційної безпеки; органи державної влади, що безпосередньо та опосередковано опікуються питаннями забезпечення інформаційної безпеки; професійну спільноту фахівців-управлінців у сфері інформаційної безпеки; професійну діяльність державної служби щодо кадрового забезпечення інформаційної безпеки; процеси реалізації управлінських функцій у сфері інформаційної безпеки; технології антикризового стратегічного управління інформаційною безпекою; технології державного реагування на загрози інформаційній безпеці; відносини і зв’язки, які виникають між суб’єктами забезпечення інформаційної безпеки, сукупна дія яких дає змогу досягнути національних цілей щодо захисту інформаційного суверенітету.

© Зозуля С.О., Шевченко М.М.

Site Footer