Система забезпечення національної безпеки

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ – сукупність державних і громадських інститутів, що діють в інтересах досягнення високого рівня захищеності людини, суспільства та держави в різних сферах життєдіяльності, а також законодавство, що регламентує відносини у сфері забезпечення безпеки.

© Абрамов В.І.

Site Footer