Свідомість національна

СВІДОМІСТЬ НАЦІОНАЛЬНА – сукупність соціальних, політичних, економічних, духовноморальних, філософських, релігійних знань, уявлень, поглядів, які характеризують й зумовлюють життєдіяльність нації; ґрунтується на уявленнях спільноти про спільні цінності, норми, традиції, спільне походження, спільну територію проживання, спільну історичну долю, мову, соціально-економічні набутки, які акумулюються в особливостях духовного розвитку, політичних інституціях, національних інтересах і традиціях, національній мрії, національній ідеї, національній ментальності, національному характерові, національній психології.

© Карлова В.В.

Site Footer