Свідомість суспільна

СВІДОМІСТЬ СУСПІЛЬНА – сукупність ідей, теорій, поглядів, уявлень, почуттів, вірувань, емоцій людей, настроїв, у яких відображається природа, матеріальне життя суспільства і вся система суспільних відносин.

© Карлова В.В.

Site Footer