Свідомість

СВІДОМІСТЬ – 1) вища форма відображення дійсності, дана в системі емоційних і понятійних форм, властивій тільки людині; 2) спосіб відношення людини до світу і самої себе, виражений у різних культурних утвореннях; 3) розуміння людиною свого власного існування, свого призначення і свого місця у світі; 4) внутрішній світ людини – світ почуттів, думок, ідей, оцінок, ідеалів і інших різних духовних феноменів, що існують в ідеальній формі й у цьому відношенні протиставляються матеріальному; 5) суб’єктивна реальність, яка відкривається людині в її життєвій практиці, але й сама життєва практика – результат С.

© Карлова В.В.

Site Footer