Самоаналіз управлінський

САМОАНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКИЙ – технологія та механізм пізнавальної діяльності, що передбачає внутрішнє дослідження самого себе й особистісних мотивів в управлінській діяльності. Це індивідуальна практика внутрішньої роботи, в основу якої покладено механізм рефлексії, що є невід’ємним складником глибшого пізнання себе та самовдосконалення і націлена на розвиток особистості, лідерства й управлінської компетентності.

© Гурієвська В.М.

Site Footer