Розвиток персоналу публічної служби

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ – прогресивно спрямований процес змін особи, який є зумовленим потребами модернізації публічної служби, результатом якого є виникнення нових якісних характеристик персоналу публічної служби.

© Сурай І.Г.

Site Footer