Розвиток еліти в державному управлінні

РОЗВИТОК ЕЛІТИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ – специфічний, прогресивно спрямований, соціально зумовлений процес змін особи – представника еліти в державному управлінні, результатом якого є виникнення якісно нових аксіологічних характеристик особистості та формування нової особистості; при цьому формування та розвиток еліти слід розглядати разом як взаємопов’язані процеси.

© Сурай І.Г.

Site Footer