Розподільча функція

РОЗПОДІЛЬЧА ФУНКЦІЯ – перерозподіл органами публічного управління ресурсів між суб’єктами економічної діяльності, територіально-адміністративними одиницями, формами власності та соціальними групами населення. Реалізація Р.ф. досягається у тому числі за рахунок включення до цін окремих товарів акцизного збору, податку на додану вартість та інших податкових платежів, які спрямовуються до загальнодержавного та місцевих бюджетів.

© Миколайчук М.М.

Site Footer