Ресурсний потенціал місцевого самоврядування

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІСЦЕ-ВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – сукупність матеріальних і нематеріальних ресурсів, засобів та форм організації місцевого самоврядування, застосовуваних стимулів, інституційних, методичних, організаційних, управлінських і фінансових інструментів та механізмів, які впливають на процеси розвитку, органічна взаємодія яких здатна створювати, підтримувати і збільшувати можливості розвитку громад і впливати на раціональне використання і поповнення потенціалу їх територій для забезпечення сталості розвитку. Усі ресурси об’єктивно пов’язані між собою та відповідають характеристикам територіальних громад та їх місцевого самоврядування, його функціям і завданням сьогодення, майбутнім стратегіям розвитку.

© Бобровська О.Ю.

Site Footer