Реструктуризація державного боргу

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ – процедура зміни раніше визначеного порядку, строків та умов сплати відсотків за кредитами і погашення основної суми боргу. Реструктуризації підлягають як внутрішні, так і зовнішні запозичення. Перші є переважно примусовим заходом, що забезпечується значною регулюючою роллю держави в економіці багатьох країн. Реструктуризація як метод розв’язання боргової проблеми призводить до порушень зобов’язань уряду перед кредиторами, тому вона завжди має репутаційні наслідки – негативно впливає на інвестиційну привабливість та економічне зростання. Проте за надмірного рівня боргового навантаження реструктуризація боргу є неминучою.

© Соколова О.М.

Site Footer