Ресурсний потенціал регіону

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ характеризується наявними ресурсами і складається з таких основних видів потенціалів, як економічний, поселенський, природний, трудовий, соціальний, інформаційний, фінансовий та ін. Це поліструктурне та багаторівневе утворення, що характеризується різноманітними типами сполучення видів ресурсів, які сприяють досягненню стратегічних цілей.

© Кризина Н.П.

Site Footer