Раціональна модель прийняття та реалізації стратегічного рішення

РАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО РІШЕННЯ – система етапів, які певним чином конкретизують логіку підготовки, розробки, прийняття та реалізації стратегії.

© Попов С.А.

Site Footer