Рахункова палата

РАХУНКОВА ПАЛАТА – постійно діючий державний колегіальний орган фінансово-бюджетного контролю, який підпорядкований і підзвітний парламенту; організація, повноваження і порядок діяльності якої визначається конституціями та іншими нормативно-правовими актами. Р.п. здійснює свою діяльність організаційно, функціонально та фінансово незалежно від інших органів публічної влади.

© Дубчак Л.М.

Site Footer