Рада асоціації

РАДА АСОЦІАЦІЇ – двосторонній орган інституційної структури, створеної на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС згідно зі ст. 461-463 Угоди. Здійснює контроль і моніторинг застосування та виконання Угоди, періодично переглядає функціонування цього міжнародно-правового документа щодо його цілей, а також вивчає будь-які головні питання, що виникають у рамках Угоди, і будь-які інші двосторонні або міжнародні питання, що становлять взаємний інтерес. Складається із членів Уряду України, з однієї сторони, та членів Ради ЄС і членів Європейської Комісії, з другої сторони. Засідання Р.а. проводяться регулярно на рівні міністрів щонайменше один раз на рік. Головування в Р.а. здійснюється по черзі представником України і представником ЄС. Р.а. має повноваження приймати рішення в рамках сфери дії Угоди у випадках, передбачених нею. Такі рішення є обов’язковими для Сторін. Перше засідання Р.а. відбулось 15 грудня 2014 р. у Брюсселі.

© Рудік Н.М.

Site Footer