Публічно-приватне партнерство у сфері культури

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ КУЛЬТУРИ – взаємовигідне співробітництво органів публічної влади, суб’єктів підприємницької діяльності та інститутів громадянського суспільства в культурній сфері для реалізації суспільно значимих проектів на засадах урахування інтересів усіх сторін, консолідації ресурсів, ефективного роз-поділу ризиків між ними, рівноправності і прозорості відносин.

© Карлова В.В.

Site Footer