Публічно-правовий інтерес

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНТЕРЕС – загальний інтерес держави, суспільства і територіальних громад, що детермінує функції, цілі, компетенцію та повноваження органів публічного управління, охороняється законом, виступає регулятором суспільних відносин і певним каталізатором виникнення, зміни та припинення публічних правовідносин. Ознаками П.-п.і. є:

1) поєднання інтересів суспільства в цілому, інтересів держави, інтересів територіальної громади;

2) загальний характер;

3) важливість для великої кількості осіб, що вказує на його оцінний і несталий характер;

4) обов’язкове визнання державою;

5) є запорукою збереження цілісності суспільства і держави; 6) його задоволення є об’єктивною умовою існування та розвитку суспільства, держави і громади.

© Клімова С.М.

Site Footer