Публічно-правова сфера регулювання

ПУБЛІЧНО-ПРАВОВА СФЕРА РЕГУЛЮВАННЯ – галузь централізованого впорядкування суспільних відносин, які можливо та необхідно регламентувати за допомогою нормативно-правових норм, пов’язана з управлінням державою, окремими її галузями та узагальненими напрямами діяльності (державне управління) або вирішенням питань місцевого значення членами територіальних громад (місцеве самоврядування).

© Шумляєва І.Д.

Site Footer