Публічні фінанси

ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ – 1) система економічних, суспільних, політичних та організаційно-правових відносин, які виникають у процесі акумуляції, розподілу та використання коштів, необхідних для виконання органами публічного управління своїх завдань та функцій, забезпечення розширеного відтворення та соціальних потреб; 2) сукупність усіх грошових коштів, що є в розпорядженні органів публічного управління.

© Миколайчук М.М.

Site Footer