Публічні справи

ПУБЛІЧНІ СПРАВИ – питання безпосереднього забезпечення загальних суспільних потреб та задоволення публічних інтересів соціальної спільноти у різних сферах життєдіяльності, які вирішуються самостійно цими спільнотами у межах чинного законодавства або за допомогою публічно-владного механізму управління, суб’єктами публічного управління.

© Шумляєва І.Д.

Site Footer