Публічні правовідносини

ПУБЛІЧНІ ПРАВОВІДНОСИНИ – суспільні відносини, врегульовані нормами публічного права, що виникають і поширюються в суспільстві або його значній частині, які спрямовано на: 1) задоволення публічно-правового інтересу; 2) сприяння в реалізації та захисті прав і свобод людини та громадянина; 3) виконання покладених на конкретний суб’єкт публічного адміністрування завдань та функцій; 4) здійснення допоміжних функцій публічного характеру, спрямованих на забезпечення нормального функціонування публічної адміністрації. До складу П.п. включають суб’єктів (фізичні та юридичні особи, але обов’язковим суб’єктом є такі, що реалізують публічні або владні повноваження), об’єктів правовідносин (рішення, дії або бездіяльність усіх без винятку суб’єктів публічних повноважень, а також події — повінь, землетрус, масове захворювання людей або домашньої худоби тощо) та їх юридичний зміст (сукупність прав і обов’язків сторін).

© Клімова С.М.

Site Footer