Публічний маркетинг

ПУБЛІЧНИЙ МАРКЕТИНГ – різновид суспільного маркетингу, який з метою завоювання та утримання контролю за ринком влади використовує форми, методи і технології дослідження, проектування та впровадження в суспільно-політичну практику: 1) процедур регулювання соціально-політичного, соціально-економічного та соціально-культурного ринку; 2) спеціальних інформаційних операцій з впливу на суспільну свідомість, технік переконання, умовляння та мотивації. Під процедурами регулювання політичного ринку розуміють технології обрання органів публічного управління та самоврядування, а під спеціальними інформаційними операціями впливу на суспільну свідомість – технології регулювання суспільної свідомості з метою “пакування” й “продажу” суб’єктів публічної політики, яких різні соціальні групи населення готові “купи-ти” за певну соціальну ціну.

© Бебик В.М.

Site Footer