Публічний менеджмент

ПУБЛІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – сфера знань та діяльності щодо управління публічними організаціями (органами публічної влади, державними і муніципальними підприємствами та установами, неурядовими організаціями та ін.), їх адміністративною і господарською діяльністю з використанням принципів, форм, методів та інструментів, які забезпечують підвищення ефективності цих організацій й поліпшення якості публічних послуг. П.м. значною мірою стосується внутрішніх процедур, пов’язаних з плануванням, контролем, організацією надання послуг, запровадженням і функціонуванням інформацій-них систем, управлінням персоналом, оцінюванням ефективності, залученням заінтересованих сторін до формування й реалізації рішень і т. ін. з метою задоволення потреб та інтересів суспільства.

© Дегтярьова І.О., Карамишев Д.В.

Site Footer