Публічний консенсус

ПУБЛІЧНИЙ КОНСЕНСУС – угода переважної більшості членів будь-якого співтовариства відносно найбільш важливих принципів політичної організації, поділу влади, розподілу цінностей і прав у суспільстві. Консенсус – універсальний принцип демократії, що дає змогу запобігати суперечностям і конфліктам та розв’язувати їх, знімати напруженість у суспільстві, досягати згоди зі спірних питань. Принцип консенсусу передбачає врахування думки як більшості, так і меншості. Його досягненню сприяє високий рівень життя, повага до прав і свобод людини, наявність толерантності (терпимості) в суспільстві, існування інституціональних форм розв’язання конфліктів, що опрацьовані державою, етнічна і релігійна однорідність суспільства. Вперше поняття консенсусу було введене в політичну практику О.Контом.

© Бєлова Л.О.

Site Footer