Публічний інтерес

ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС – історично усталені та об’єктивно існуючі загальні потреби соціальної спільноти, офіційно визнані державою, шляхи та способи задоволення яких закріплені нормами права в установленому порядку, що є умовою та гарантією їх існування й розвитку, забезпечуючи правопорядок усередині країни і в міжнародних відносинах.

© Шумляєва І.Д.

Site Footer